Projek „Nowosarzyńskie drogi do wolności”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Nowosarzyńskie drogi do wolności”, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicja dla Niepodległej”.

Informacja o projekcie Niepodległa