Pasowanie na Ucznia

17 października 2019 r. w auli naszej szkoły odbyło się Pasowanie na Ucznia.

Uczennice klasy VII Ola Madej i Zuzia Nowak powitały serdecznie zebranych gości: Pana Burmistrza Andrzeja Rychla, Panią Dyrektor, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, a w sposób szczególny uczniów klasy pierwszej.

Uczniowie pięknie recytując wiersze i śpiewając piosenki zdawali pierwszy „egzamin” z wiedzy o Ojczyźnie, szkole i ruchu drogowym.

Po części artystycznej nastąpiła część oficjalna: wprowadzenie Sztandaru Szkoły, odśpiewanie hymnu państwowego, ślubowanie uczniów. Następnie pani Dyrektor Ewa Fołta pasowała każde dziecko na ucznia klasy I Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej.

Po pasowaniu pan Burmistrz pogratulował uczniom i rodzicom, rozdał upominki, a pani Dyrektor pamiątkowe dyplomy.

Po zakończeniu uroczystej akademii uczniowie udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.