Grono Pedagogiczne

 

mgr inż. Ewa Fołta – DYREKTOR – zajęcia komputerowe, wdż

mgr Elżbieta Majewska – pedagogika przedszkolna

mgr Wanda Rajzer – pedagogika przedszkolna

mgr Katarzyna Stanaszek – edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Rytuba – edukacja wczesnoszkolna

mgr Karolina Rychel – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne

mgr Anna Grabowiec – historia, język polski

mgr Paweł Olko – historia

mgr Monika Maczuga – język angielski, pedagog szkolny

mgr Bożena Kuś – język niemiecki

mgr Joanna Wojdyło – matematyka

mgr inż. Magdalena Jakubowska – przyroda, biologia, biblioteka

mgr Monika Piech – fizyka

mgr Elżbieta Domańska – chemia

mgr Joanna Madej – geografia

mgr Marta Marczak – muzyka, plastyka

o. mgr Adam Stępień – religia

mgr Robert Bartocha – informatyka, technika

mgr Aneta Bigas – wychowanie fizyczne

mgr Barbara Żak – pedagog szkolny, doradztwo zawodowe

mgr Marta Paczocha – rewalidacja