Grono Pedagogiczne

 

mgr inż. Ewa Fołta – DYREKTOR – informatyka, wdż

mgr Elżbieta Majewska – pedagogika przedszkolna

mgr Wanda Rajzer – pedagogika przedszkolna

mgr Katarzyna Stanaszek – edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Rytuba – edukacja wczesnoszkolna

mgr Karolina Rychel – edukacja wczesnoszkolna, język polski

mgr Anna Grabowiec – język polski

mgr Paweł Olko – historia

mgr Katarzyna Sadek  – język angielski, zajęcia świetlicowe

mgr Monika Maczuga – język angielski

mgr Bożena Kuś – język niemiecki

mgr Joanna Wojdyło – matematyka

mgr Małgorzata Perlak – matematyka, zajęcia świetlicowe

mgr inż. Magdalena Jakubowska – przyroda, biologia, biblioteka

mgr Alina Paszek – Sobuś – fizyka

mgr Elżbieta Domańska – chemia

mgr Joanna Madej – geografia

mgr Barbara Kuczek – muzyka, plastyka

o. mgr Adam Stępień – religia

mgr Robert Bartocha – informatyka, technika

mgr Aneta Bigas – wychowanie fizyczne

mgr Piotr Kopacz – wychowanie fizyczne

mgr Barbara Żak – doradztwo zawodowe

mgr Marta Paczocha – rewalidacja, pedagog szkolny, zajęcia logopedyczne, zajęcia świetlicowe

mgr Rafał Paul – edukacja dla bezpieczeństwa