Informacja dotycząca opieki przedszkolnej

W wyniku konsultacji z Burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Sarzyna i rodzicami dzieci uprawnionych do objęcia opieką przedszkolną zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej,  oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej zostaną otwarte w późniejszym terminie.

Objęcie opieką przedszkolną będzie możliwe w przypadku złożenia deklaracji przez uprawnionych rodziców. Proszę o zgłaszanie tego faktu bezpośrednio u dyrektora szkoły.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, od dnia 6 maja z opieki przedszkolnej mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ewa Fołta