Konkurs

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału
w KONKURSIE
„SZOPKI BOŻONARODZENIOWE”

 

Organizatorzy Konkursu chcieliby, aby autorzy szopek uczniowie i ich rodziny zaprezentowali Cud Nocy Betlejemskiej. Celem Konkursu jest propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa polskiego i kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia.

ZASADY UCZESTNICTWA

  1. Uczniowie wraz ze swoją rodziną wykonują przestrzenną pracę – szopkę bożonarodzeniową statyczną lub ruchomą. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.
  2. Format i technika wykonania dowolna (nie wolno wykorzystywać elementów gotowych np. gipsowych figurek, elementów wycinanych z pocztówek świątecznych, itp.)
  3. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko, klasa.
  4. Prace konkursowe będą przyjmowane do 4 stycznia 2016 r.
  5. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również akceptację warunków niniejszego regulaminu.
  6. Szopki będą oceniane według kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu; opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych); motywy regionalne; wkład pracy; estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji; walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).
  7. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa.
  8. Zostaną przyznane 3 pierwsze miejsca z nagrodami.
  9. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 5 stycznia 2016 r.