NA SKRZYDŁACH PRZYJAŹNI

„Na skrzydłach przyjaźni” to hasło przewodnie tegorocznej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która została przeprowadzona również w naszej szkole pod okiem pedagoga szkolnego pani Moniki Maczuga oraz pani Magdaleny Jakubowksiej –  bibliotekarza.

Cele tegorocznych działań profilaktycznych skierowane zostały na wspieranie pozytywnych wyborów dzieci. Pragnęłyśmy uświadomić, również jaką ważną wartością w życiu dla każdego z nas jest przyjaźń, a także rodzina.

Podczas spotkań z dziećmi pomagałyśmy w zdobywaniu kompetencji w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów z rówieśnikami, zachęcając do kształtowania umiejętności współpracy w grupie, umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. Nabycie tych zdolności pozwoli młodym ludziom na lepsze funkcjonowanie w otoczeniu, a także ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych.