Ogólnopolski Konkurs Szkół Podstawowych „DO HYMNU”

1805-baner-1600x764-n3

18.10.2018 o godz. 11:45 odbędzie się przesłuchanie uczniów naszej Szkoły do Ogólnopolskiego Konkursu Szkół Podstawowych „DO HYMNU”.

„Do Hymnu” to Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.

składa się z dwóch etapów:

I etap

Uczniowie szkoły wspólnie wykonają pieśni hymniczne w terminie od 15 września do 31 października 2018 r. w siedzibie lub na terenie szkoły. Dwuosobowe jury dokona rejestracji dźwięku i obrazu oraz oceni występ uczniów.

II etap

Jury centralne oceni występy szkół, które osiągnęły najwyższą punktację (po 5 szkół z każdego województwa). Ocena zostanie dokonana na podstawie zarejestrowanych nagrań.

Jury centralne wskaże laureatów I, II i III miejsca oraz przyzna wyróżnienia dla szkół w każdym województwie, z wyłączeniem tych, w których szkoły zostały laureatami na poziomie ogólnopolskim.

Życzymy naszym uczniom pięknego wykonania Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych :)