Piękny sukces naszych uczniów

Nasza szkoła zajęła II miejsce w konkursie „Do Hymnu”. Otrzymaliśmy nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł.

Jury poddało ocenie wykonania hymnu i wybranych pieśni hymnicznych w 289 szkołach podstawowych.

Werdykt jury

To piękny sukces naszych uczniów i szkoły, która w przesłuchaniu ogólnopolskim reprezentowała województwo podkarpackie.

Gratulujemy! :)