REKRUTACJA

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I

Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej

na rok szkolny 2020/2021

 

Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków do oddziałów przedszkolnych zostały określone w załączniku do Zarządzenia Nr 9/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna:

 

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

od

20 lutego 2020

do

28 lutego 2020

 
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

od

2 marca 2020

do

24 marca 2020

od

od 3 sierpnia 2020

do

do 17 sierpnia 2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

od 25 marca 2020

do 276marca 2020

 

od 18 sierpnia 2020

do 19 sierpnia 2020

 

Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania przez komisję rekrutacyjną w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

do 27 marca 2020

 

 

20 sierpnia 2020

 

 Potwierdzenie przez rodzica /prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia   do 31 marca 2020  do 26 sierpnia 2020
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

1 kwietnia 2020

 

28 sierpnia 2020

 

Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków do klasy pierwszej zostały określone w załączniku do Zarządzenia Nr 10/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 22 stycznia 2020 r. sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna:

 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

od 2 marca 2020

do 20 marca 2020

od 3 sierpnia 2020

do 17 sierpnia 2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

od 23 marca 2020

do 25 marca 2020

 

od 18 sierpnia 2020

do 19 sierpnia 2020

Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania przez komisję rekrutacyjną w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

 27 marca 2020

 20 sierpnia 2020

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

 do 1 kwietnia 2020

 

 do 26 sierpnia 2020

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

 3 kwietnia 2020

 

28 sierpnia 2020

 Dokumenty

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego.

Karta zgłoszenia do klasy I.