REKRUTACJA

Wszystkie dzieci, które zostały zapisane przez Państwa do oddziałów przedszkolnych i klasy I zostały przyjęte do poszczególnych oddziałów naszej szkoły na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I

Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej

na rok szkolny 2021/2022

 

Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków do oddziałów przedszkolnych zostały określone w załączniku do Zarządzenia Nr 1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna:

 

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

od

22 lutego 2021

do

2 marca 2021

 
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

od

3 marca 2021

do

24 marca 2021

od

od 2 sierpnia 2021

do

do 17 sierpnia 2021

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

od 25 marca 2021

do 26 marca 2021

 

od 18 sierpnia 2021

do 19 sierpnia 2021

 

Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania przez komisję rekrutacyjną w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

do 29 marca 2021

 

 

20 sierpnia 2021

 

 Potwierdzenie przez rodzica /prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia   do 1 kwietnia 2021  do 26 sierpnia 2021
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

2 kwietnia 2021

 

287sierpnia 2021

 

Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków do klasy pierwszej zostały określone w załączniku do Zarządzenia Nr 2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 4 stycznia 2021 r. sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna:

 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

od 2 marca 2021

do 19 marca 2021

od 2 sierpnia 2021

do 16 sierpnia 2021

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

od 22 marca 2021

do 24 marca 2021

 

od 17 sierpnia 2021

do 18 sierpnia 2021

Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania przez komisję rekrutacyjną w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

 26 marca 2021

 20 sierpnia 2021

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

 do 31 marca 2021

 

 do 26 sierpnia 2021

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

 2 kwietnia 2021

 

27 sierpnia 2021

 Dokumenty

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego.

Karta zgłoszenia do klasy I.