Samorząd Uczniowski

Społeczność uczniowską naszej szkoły reprezentują:

EDYTA MAŁECKA – przewodnicząca

MATEUSZ ISKRA – w-ce przewodniczący

MILENA PÓŁĆWIARTEK – skarbnik

TYMOTEUSZ CHRZAN – sekretarz

Opiekunką Samorządu Uczniowskiego jest p. Aneta Bigas