Samorząd Uczniowski

Społeczność uczniowską naszej szkoły reprezentują:

MILENA PÓŁĆWIARTEK – przewodnicząca

MATEUSZ ISKRA – w-ce przewodniczący

BERNADETA URBANIAK – skarbnik

SEBASTIAN MADEJ – sekretarz

Opiekunką Samorządu Uczniowskiego jest p. Aneta Bigas