Samorząd Uczniowski

Społeczność uczniowską naszej szkoły reprezentują:

KATARZYNA MARUSZAK – przewodnicząca

BERNADETA URBANIAK – w-ce przewodniczący

MATEUSZ ISKRA – skarbnik

MILENA PÓŁĆWIARTEK– sekretarz

Opiekunką Samorządu Uczniowskiego jest p. Aneta Bigas