WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

„Każdy z nas jest równy pomimo, że dostał coś innego”

Dzięki temu, że się od siebie różnimy, rozwijamy odmienne pasje i jesteśmy dobrzy w różnych rzeczach, możemy się uzupełniać. Warto podążać za swoimi zainteresowaniami i wspierać to, w czym jesteśmy dobrzy. To pozwala nam odczuwać radość z tego, co robimy a w przyszłości pozwoli zdecydować, kim chcemy być. Bardzo ważne jest, byśmy potrafili ze sobą współpracować na różnych płaszczyznach.

To wszystko nasi uczniowie klas IV-VI próbowali odkryć i nauczyć się w czasie warsztatów profilaktycznych prowadzonych przez psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku panią Monikę Chrząstek oraz panią Justynę Sandomierską.