Wycieczka do Wieliczki

27 marca w środę spod naszej szkoły wyruszyły dwa autokary kierując się w stronę Wieliczki.

Jechały w nich dzieci klas 1 i 2, oraz klas 4 – 6. Te pierwsze zwiedzały Kopalnię soli w Wieliczce realizując program Solilandia.

Klasy starsze poszły w rejony kopalni zupełnie nieoświetlone, gdyż brały udział w zwiedzaniu Trasy Górniczej.

Obie grupy wróciły do domu bardzo zadowolone.