Zajęcia na feriach

DATA GODZINY ZAJĘĆ RODZAJ ZAJĘĆ PROWADZĄCY ZAJĘCIA
 

18.02.2016r.

 

9:00–11:00  Gry Zespołowe  Aneta Bigas
 

18.02.2016r.

 

 9:00–11:00 Kółko informatyczne Ewa Paszek
 

18.02.2016r.

 

9:00–11:00 Muzyczno – artystyczne Joanna Mierzwińska